Covid-19 beschermd taxi vervoer

Maatregelen in het vervoer

Wij hebben maatregelen genomen die zoveel mogelijk overeenkomen met de richtlijnen van het RIVM. Voor de start van de rit wordt aan de reiziger gevraagd of deze corona gerelateerde klachten heeft. Bij klachten kan de reiziger niet mee. Wanneer de chauffeur twijfelt of de reiziger klachtenvrij is, beslist de chauffeur of de reiziger wel of niet mee kan.  Wanneer het mogelijk is om in het voertuig tussen chauffeur en passagiers, of tussen meerdere passagiers min. 1.5m afstand in acht te nemen, zijn geen extra maatregelen noodzakelijk.

Wanneer het NIET mogelijk is om tussen de chauffeur en de passagier(s) 1.5m afstand te bewaren :

  • Wordt er een fysieke afscherming tussen chauffeur en de passagier(s) geplaatst
  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de passagier(s) een niet-medisch mondkapje

Huishouden (gezin of bijv.  woongroep)?

JA : dan zijn nadere beschermingsmaatregelen tussen deze reizigers niet nodig, maar er moet wel minimaal 1.5m afstand bewaard worden tot de chauffeur. Of er is een fysieke afscherming aanwezig of de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje. In geval van het laatste zullen de reizigers toch ook een niet-medisch mondkapje moeten dragen.

NEE : dan zijn alle reizigers verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen indien de afstand van 1.5m niet gewaarborgd kan worden.

Daarnaast zijn net als in het OV het maximale aantal passagiers beperkt:

  • Personenauto maximaal 2 passagiers
  • Bus : maximaal 4 passagiers

Zo zijn er bij al onze voertuigen scheidingswanden aangebracht die direct contact tussen chauffeur en passagiers onmogelijk maakt. Over nagenoeg de gehele breedte en hoogte is door middel van plexiglas schot geplaatst die de veiligheid garandeert.

Door deze aanpassingen is het helaas niet meer mogelijk om met meer dan 2 personen in een sedan taxi plaats te nemen. Met 3 tot 4 personen worden er busjes ingezet zodat ook een gezin vervoert kan worden.

Hoe gaat het in zijn werk als u bij ons een taxi besteld? Hieronder treft u het proces stapsgewijs:

  • De chauffeur belt bij u aan en houdt vervolgens minimaal 1,5 meter afstand.
  • De chauffeur opent de portieren en (indien nodig) de kofferbak.
  • U wordt alleen met uw bagage geholpen als u dit niet zelf kunt. De chauffeur zal in dat geval de koffer niet bij het handvat vastpakken maar aan de zijkant en onderkant.
  • Nadat u heeft plaatsgenomen zal de chauffeur de portieren en kofferdeksel sluiten.

Schud geen handen

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden! Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd.

Was uw handen regelmatig

Was & desinfecteer uw handen zo vaak mogelijk! zo houdt u het virus het beste op afstand.

1.5 meter afstand

Bewaar afstand tot elkaar! Indien het kan minimaal 1.5 meter en voorkom verspreiding van het virus.