Privacy Statement

Airport Taxi Limburg is een full service taxibedrijf, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59288612. Airport Taxi Limburg voert de handelsnamen Ahro Tax, BTI-Tax en Go AhRo.

Sinds 2013 zijn we ingeschreven als vennootschap onder firma en verzorgen Airport Taxi naar alle luchthavens in Nederland, Duitsland en België met taxi- en taxibus. Daarnaast bieden wij Business Taxi aan, waarin we ervaren zijn in de zakelijke markt en geheel tegemoet kunnen komen aan behoefte van de ondernemer. Tot slot rijden wij 24/7 taxiritten voor particulieren in Nederland, Duitsland en België.
Contactgegevens Privacy Officer:

Ron Greten, postbus 30010 6370 KA Landgraaf

Telefoon 045-5316120

Mail ron@rongreten.nl

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, met welk doel en voor welke termijn. Hierin maken wij een onderscheid tussen particuliere en zakelijke relaties.

Wat verzamelen wij voor informatie van zakelijke relaties ?

Oriëntatiefase:

Naam, adres- en woonplaatsgegevens. Daarnaast telefoonnummer, mailadres. Hierdoor krijgen we ook andere persoonsgegevens binnen, zoals het ip adres waar je mail mee verstuurd, of informatie e/o nieuwsbrief bij ons aanvraagt. Deze gegevens zijn nodig om het ons makkelijk te maken met u te communiceren.

Klantfase (op het moment dat u onze dienstverlening afneemt):

Bankrekeningnummer. Bij elke transactie hoort in de regel een betaling. Om de betaling te kunnen incasseren, of overgemaakt te krijgen maken we gebruik van de rekening die we van u hebben ontvangen.
Locatiegegevens. We moeten weten waar we personen ophalen en naar welk adres wij deze moeten vervoeren. De locatiegegevens en kilometers vormen de basis voor de facturatie die wij versturen.
Informatie, nieuwsbrieven, acties. Daar waar we u moeten of willen informeren over belangrijke zaken, u een nieuwsbrief willen toesturen of acties willen voeren voor een bepaalde dienst of product, maken we gebruik van de ons ter beschikking gestelde communicatiegegevens. U kunt steeds aangeven dat u geen mail meer van ons wenst te ontvangen en eventuele nieuwsbrieven en acties worden niet langer toegestuurd.

Bovenstaande gegevens die door ons worden verwerkt, kunnen worden opgeslagen op grond van toestemming die we van u hebben verkregen dan wel op grond van de overeenkomst die met ons kantoor tot stand komt, dan wel op grond van de wettelijke verplichting tot het bewaren van de gegevens.
proces maximale bewaartermijn grondslag
sollicitatieprocedure 1 jaar toestemming
indiensttreding/arbeidsovereenkomst 2 jaar Wet op de Rijksbelasting
salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar Wet op de Rijksbelasting
Loonbelasting en ID bewijzen 5 jaar Uitvoeringsregeling LB
verzuimbeheer 2 jaar overeenkomst
gerechtelijke procedures 5 jaar vrijgesteld
debiteuren- en crediteurenadmin 7 jaar Wet op de Rijksbelasting
dossier 5 jaar overeenkomst

Als gegevens niet correct verwerkt zijn (bijvoorbeeld een adres is onjuist) kan dat altijd worden doorgegeven, waarna wij deze corrigeren. Indien u inzage wenst in de aangeleverde en opgeslagen gegevens dient u ons dit te verzoeken. We zullen de gegevens na vaststelling van de identiteit aan u verstrekken. U kunt ons verzoeken de gegevens over te dragen naar derden. Wij zullen na vaststelling van de identiteit dit op uw verzoek doen. Dit geldt tevens voor persoonsgegevens die aan derden worden opgevraagd ten einde te de diensten die wij aanbieden correct uit te voeren.

Wat verzamelen wij voor informatie van particuliere relaties ?

Naam, adres- en woonplaatsgegevens en telefoonnummer. Indien u per mail ons verzoekt om diensten uit te voeren krijgen we ook gegevens binnen zoals het mailadres en ip adres.

Deze gegevens worden bewaard tot maximaal 2 weken na het uitvoeren van de overeenkomst. Eventuele (digitale) betalingsgegevens worden in de boekhouding verwerkt en blijven 7 jaar bewaard op grond van wetgeving.

Delen van uw gegevens?

In sommige gevallen is het delen van uw gegevens essentieel voor de uitvoering van dienstverlening. Zo kan bijvoorbeeld een rit door ons worden uitbesteed, in welk geval uw gegevens gedeeld worden met een collega-bedrijf.

Wat doen wij niet?

Gegevens verstrekken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dit is uitsluitend mogelijk als bij de overeenkomst met ons kantoor is vastgelegd dat het inschakelen van derden noodzakelijk is om de dienst te kunnen uitvoeren.
Gegevens wissen binnen de door ons aangegeven bewaartermijn.
Wij gebruiken uw gegevens voor het doel waarvoor het is opgegeven. Wij zullen de gegevens niet voor andere doelstelling gebruiken.
Opname telefoongesprekken. Wij nemen geen telefoongesprekken op, ook niet trainings- of coaching doeleinden.

Website

Onze website maakt gebruikt van cookies. Deze zorgen voor een juiste werking van de website en er wordt informatie verzameld omtrent uw bezoek aan onze website. Op grond hiervan kan gemonitord worden (bezoekfrequentie, browsertype en pagina’s, duur van het bezoek). Deze gegevens zijn belangrijk om de site structureel te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij de Facebook Pixel voor marketing doeleinden, hier vragen wij expliciet toestemming voor.

Nieuwsbrieven

In het bestelproces geven wij je de mogelijkheid je aan te melden voor de nieuwsbrief, deze vesturen wij ± 3x per jaar. Wij sturen altijd nog een mailtje waarin je je mailadres kunt bevestigen zodat we zeker weten dat je lid wilt zijn van de nieuwsbrief.

Klacht

Binnen onze eigen bedrijfsprocessen, alsmede de keuze van onze leveranciers (telefonie) en alle bedrijven die (in)direct gegevens voor ons verwerken en/of opslaan wordt structureel aandacht besteed aan de bescherming van privacy van ons relaties. Door de juiste maatregelen op ICT, Technisch en Organisatorisch gebied blijven we voorkomen dat incidenten zich voordoen of privacygevoelig materiaal in verkeerde handen komt.

Mocht er onverhoopt toch zich een situatie voordoen waarin u van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u te allen tijde een klacht bij ons hierover melden. We nemen dan direct met u hierover contact op. Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze privacy officer onder vermelding van onze bedrijfsnaam.